ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 165 ตำแหน่งงาน
  Generali Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Generali Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • Fixed bonus and performance bonus
  • Hybrid Working and remote teaming
  • Equality Welfare & Benefit (LGBTQA+)
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การเงิน /ตรวจสอบบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสรรพากร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  TMF (Thailand) Limited's banner
  TMF (Thailand) Limited's logo
  ปทุมวัน
  • Office at BTS Ploenchit
  • Hybrid working with flexible hours
  • Competitive salary with a 13th month pay
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s banner
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s logo
  บางรัก
  • บัญชีด้านเจ้าหนี้
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีจ่าย, การเงิน
  • การหักภาษี ณ ที่จ่าย
  K-NEX CORPORATION CO., LTD.'s banner
  K-NEX CORPORATION CO., LTD.'s logo
  ลาดพร้าวTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์งานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร 5ปี
  • มีความสามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  CBRE (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  CBRE (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • Min of 3 years experience in accounting or finance
  • Excellent analytical skills
  • Strong interpersonal skills
  CardX Company Limited's banner
  CardX Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Knowledge and competency in accounting principle
  • Working under SAP system is a must.
  • Responsible for cash payment and receipt.
  Mitsubishi HC Capital(Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Mitsubishi HC Capital(Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • จบการศึกษาปวส-ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • Account Receivable, Mailing, ใบแจ้งหนี้, tax
  • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีทั่วไป
  Bophie Co., Ltd.'s banner
  Bophie Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวันTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • At least 3 years in accounting
  • Oversee the process of closing the financial
  • Nearby MRT Samyan Station (Mitrtown Office Tower)
  ถัด ไป