• Graduated Bachelor’s Degree in Accounting
  • Must have CPD, CPA will be a plus
  • 10 years’ experience in financial

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Solid knowledge of finance and accounting
  • Bachelor Degree in Accounting, Business Admin
  • Very good command in English language skills

18-Oct-18

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิงอายุ 25 - 40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีใบอนุญาตในการจัดทำบัญชี (CPD)

16-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่