• โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  • ปรับค่าจ้างประจำปี
  • เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ

20-Jun-18

 

Applied
  • ปวส.หรือปริญญาตรีสาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านการปิดงบจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่