• วุฒิปริญญาตรีสาขา บัญชี
 • มีทักษะในการใช้สูตร Microsoft Excel เป็นอย่างดี
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.สาขาการบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage Order to Settlement Cash within Thailand
 • Lead team to complete OTSC accounting activities
 • Ensure continuous improvement of processes

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การตรวจสอบบัญชี และการเงินของบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีจะพิจารณา

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล