• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีความตั้งใจ
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชีเป็นอย่างดี

13-Dec-18

 

Applied
  • Manage month-end closing activities
  • Review balance sheet reconciliations
  • Prepare report and upload to the global system

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่