• ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี/การเงิน
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

20-Sep-18

THB20k - 30k /เดือน

Applied
  • หากเป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีบ้าง
  • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor's Degree in Accounting
  • Account Sale System (AR)
  • Account purchase system (AP)

13-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่