• ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี/การเงิน
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

14-Dec-18

THB16k - 25k /เดือน

Applied
  • Preparing input & output VAT reports
  • Knowledge of SAP (R3) is preferable.
  • Preparing daily payment vouchers

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จบปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • มีประสบการณ์ 0-2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้ (SAP)

12-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่