ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  31-33 จาก 33 ตำแหน่งงาน
  Kim Pai Ltd., Part.'s banner
  Kim Pai Ltd., Part.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำ/วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
  • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s banner
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s logo

  Finance Accounting Director

  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.
  กรุงเทพมหานคร
  • Accounting Director, Senior Accounting Manager,
  • 15 year experienced in multinational company
  • Good in English, CPA is an advantage
  ก่อนหน้า
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)