ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 295 ตำแหน่งงาน
  Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • responsible for corporate income tax and ad-hoc
  • Calculate and remit a contribution fund
  • Provide non-complicated tax advices to stakeholder
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : การบัญชี /การบัญชีเพื่อการบริหาร
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
  TMF (Thailand) Limited's banner
  TMF (Thailand) Limited's logo
  ปทุมวัน
  • Competitive salary with a 13th month pay
  • Hybrid working with flexible hours
  • Office at BTS Ploenchit
  Sumitomo Mitsui Banking Corporation's banner
  Sumitomo Mitsui Banking Corporation's logo
  สาทร
  • At least 5 years of experience in Tax/Accounting
  • CPA certificate desirable
  • Good command in English
  Flowaccount Co., Ltd.'s banner
  Flowaccount Co., Ltd.'s logo
  บางรักTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • Training and Development for Career Growth
  • 5-day work week, Yearly Bonus, Group Insurance
  • Close to MRT Samyan / BTS Saladaeng
  Pipatanasin Co.,Ltd.'s logo
  บางรัก
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ 3 ปี ในสายงานบัญชีและบัญชีเจ้าหนี้
  • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ โดยเฉพาะ SAP B1
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s banner
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s logo
  บางรัก
  • บัญชีด้านเจ้าหนี้
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีจ่าย, การเงิน
  • การหักภาษี ณ ที่จ่าย
  HThai (Thailand) Co., Ltd. (H&M Thailand)'s banner
  HThai (Thailand) Co., Ltd. (H&M Thailand)'s logo
  ปทุมวัน
  • Strong knowledge of and experience with SAP
  • Experience in a multi-national company and retail
  • At least 5 years working experience as GL leader
  Dohome Public Company Limited's banner
  ดินแดง
  • CPA is preferable
  • Bachelor's Degree or equivalent in Accounting
  • 2 years work experience in accounting, auditor
  HIGHTLIGHT CORPORATION CO., LTD.'s banner
  HIGHTLIGHT CORPORATION CO., LTD.'s logo
  ห้วยขวาง
  • ใกล้รถไฟฟ้า MRT ห้วยขวาง
  • มีใบอนุญาตขึ้นทะเบียนผู้รับทำบัญชี CPD
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
  Mazars (Thailand) Ltd.'s banner
  Mazars (Thailand) Ltd.'s logo
  สาทร
  • Minimum 8 years exp in the accounting field
  • Strong knowledge of the Thai Revenue Code
  • Excellent English communication skill
  Kanekoji Group Co., Ltd.'s banner
  Kanekoji Group Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • มีความรู้ด้านภาษี จัดทำงบการเงินได้ ปิดบัญชีประจำ
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
  • เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • ทำคำสั่งรายการซื้อ ขาย ตราสารทางการเงิน ค่าใช้จ่าย
  • ทำรายงานด้านภาษีอากรของกองทุน และนำส่งภาษีอากร
  • จัดทำงบการเงินของกองทุน รวมถึงรายงานต่าง ๆ
  ถัด ไป