• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • รักความก้าวหน้า
  • มีความรู้ด้านการจัดการระบบบัญชี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
  • ดูแลตรวจสอบงานของฝ่ายขาย

20-Nov-17

 

Applied
  • รับผิดชอบงานด้านบัญชีของบริษัท
  • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
  • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล