• เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีภาวะผู้นำ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • บันทึกบัญชีลงโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

23-Mar-18

 

Applied
 • Knowledge of Thai tax rules
 • 2 years of professional experience in auditing
 • Determine internal audit scope

23-Mar-18

 

Applied
 • Payment Voucher, Payment plan
 • Record for AP & AR
 • Check payment and contact to bank

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent English communication skills
 • Strong math and analytics skills preferred
 • 2-3 years of accounting experience

22-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช.(สาขาการบัญชี) ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

22-Mar-18

 

Applied
 • Preparing annual budgets and forecasted financial
 • Bachelor or higher in Business Finance, Accounting
 • 10 years’ experience in the Accounting and Finance

21-Mar-18

 

Applied
 • Recheck all vercher account AP AR GL
 • Bachelor or higher degree in accounting or related
 • At least 2 years of experience in accounting field

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • ทำใบแจ้งหนี้ /ใบวางบิล
 • ออกใบกำกับภาษี /ใบเสร็จรับเงิน

21-Mar-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน1ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years’ experience in public accounting
 • CPA IS A MUST
 • 2 years at management level.

20-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Minimum of 5 years work experience
 • Certified CPD or CPA

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประเภทงานอสังหาริมทรัพย์
 • Full Time
 • พนักงานบัญชี

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • Bachelor‘s Degree in Accounting
 • At least 0-2 years experience in Accounting

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบแจ้งหนี้ วางบิล ออกใบกำกับภาษี
 • เตรียมเอกสารภาษีซื้อ/ขาย ภาษีประจำปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน ISO

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ
 • สามารถฟัง-พูด ภาษาอังกฤษได้

19-Mar-18

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ประจำเดือนพร้อมตรวจสอบ
 • ตรวจสอบและออกใบหัก ณ ที่จ่าย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี

19-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • To prepare all tax self-assessment return
 • To hold the petty cash float

16-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีพื้นฐาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • เครื่องแบบพนักงาน,เบี้ยขยันเดือน
 • เบี้ยขยันปี ,รถรับ-ส่ง ,ค่าเช่าบ้าน ,ค่าอาหาร

15-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล