• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากรที่เกียวข้

20-Nov-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารด้านจ่ายเงินทั้งหมด
 • จัดทำตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆได้แก่ภพ.30
 • ออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ลูกค้าและจัดส่ง

17-Nov-17

 

Applied
 • At least Bachelor degree in Accounting
 • Experiences in accounting from automotive
 • Good communication skills (Thai, English)

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Accounting Chief / Leader Position
 • Good command in excel for Accounting
 • Graduated in Accounting and Cost field or related

16-Nov-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล