• ดูแลรับผิดชอบด้านรับ-จ่าย ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
  • กระทบยอดทุกๆสิ้นเดือน
  • จัดทำรายงานสรุปเจ้าหนี้คงเหลือ

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล