• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • เคยผ่านการอบรมหลักสูตรด้านบัญชีและภาษีอากร

25-Sep-18

 

Applied
  • จบการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาบัญชี
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่