• ตรวจสอบเอกสาควบคุมการเบิกจ่าย
 • ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Express ได้
 • สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน

17-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน - ภาษี
 • บัญชีลูกหนี้ - บัญชีเจ้าหนี้,ภาษี ภ.ง.ด3, ภ.ง.ด 53

16-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถปิดงบการเงินเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสาควบคุมการเบิกจ่าย
 • ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล