• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • เคยผ่านการอบรมหลักสูตรด้านบัญชีและภาษีอากร

20-Jun-18

 

Applied
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป พาณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ
  • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
  • สามารถจัดทำเรื่องสำรองจ่ายได้

18-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่