• วุฒิ ป.ตรี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี และภาษี

27-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่