• ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ และงาน Packing
  • สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้ากะกลางคืนได้
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
  • ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการออกแบบจากฝ่ายออกแบบ
  • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย กราฟฟิค
  • มีความสามารถด้าน กราฟฟิค งานพิมพ์ งานคอมพิวเตอร์

15-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล