• ใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ ย่อ ขยาย วางภาพในกรอบ
  • มีความรู้ ความสามารถด้านการออกแบบลวดลาย
  • ประสานงานและให้คำปรึกษาด้านศิลปะ

21-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล