• สัญชาติไทย ป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • ปสก.ตรงในงานควบคุมคุณภาพ 10 ปี
  • ปสก.ตรงในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่