Designer

Envelex (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์แต่ละตำแหน่ง 2-3 ปี
 • มีประสบการณ์ออกแบบผลิตภัณฑ์

18-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ (ปี) : 2
 • มีความสามารถทางด้านประสานงาน

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

18-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้อง และ ความเรียบร้อยของงาน
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย,หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ (ปี) : 2 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้อง และ ความเรียบร้อยของงาน
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

18-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ประสานงานแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

18-Aug-17

 

Applied

Engineering Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Provide engineering supervision to all processes
 • Feasibility studies of implementing new products
 • Reporting to the Managing Director

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช-ปวส สาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาไฟฟ้า
 • ชาย/ อายุ 20-40 ปี
 • ดูแลและซ่อมบำรุงสินค้าของบริษัท (เครื่องถ่ายเอกสาร

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล