ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s โลโก้ของ
  บางใหญ่
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ
  • รักในงานด้านบรรจุภัณฑ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • ชาย/หญิง อายุ 23 - 25 ปี
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)