• ป.ตรี สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือนิเทศศิลป์
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบสิงพิมพ์
  • มีความสามารถในด้าน Graphic Design Program

14-Aug-17

 

Applied
  • ปวช-ปวส สาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาไฟฟ้า
  • ชาย/ อายุ 20-40 ปี
  • ดูแลและซ่อมบำรุงสินค้าของบริษัท (เครื่องถ่ายเอกสาร

14-Aug-17

 

Applied

Designer

Envelex (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์แต่ละตำแหน่ง 2-3 ปี
  • มีประสบการณ์ออกแบบผลิตภัณฑ์

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล