• มีประสบการณ์ในการทำงานในแผนกแม่พิมพ์พลาสติก
 • 15 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Manager 5 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาออกแบบแม่พิมพ์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • ประกอบแม่พืมพ์
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบกาณณ์ในการทำงานจากโรงงานแม่พิมพ์ 3 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • วางแผนจัด Schedule ของการทำแม่พิมพ์
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์จากโรงงานแม่พิมพ์พลาสติก 2 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 24 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับป.ว.ส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก 2 ปี ขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • Product Designer / เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Jan-18

 

Applied
 • ออกแบบสินค้า บรรจุภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่องาน 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์

14-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล