ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  PRTR Recruitment & Outsourcing's banner
  PRTR Recruitment & Outsourcing's logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • Oversee Plant Operations of Starch Production
  • 7 Yrs Exp in Food Industry, Food Processing, Etc
  • Able to be based in Northeastern of Thailand
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)