• ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
  • ต้องเข้ากะกลางคืนได้ และมีความขยันอดทน

15-Sep-17

 

Applied
  • Education diploma/degree from rubber
  • Can be worked as factory environments
  • Leadership and motivations skills

15-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล