ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ลำพูน
  • วางแผนการผลิต วางแผน ควบคุมการผลิต วางแผนการขนส่ง
  • Production Control planning Production Improvement
  • จัดการการผลิต, Production Planner, Management