ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-21 จาก 21 ตำแหน่งงาน
  Future Makers Co., Ltd.'s banner
  Future Makers Co., Ltd.'s logo
  คลองสานTHB 30K - 54,999 /เดือน
  • เงินเดือน 30,000 - 50,000
  • ออกแบบ, การตลาด, สถาปัตย์, Interior เกรดมากกว่า3.0
  • มีความสนใจในสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบ
  Big C Supercenter Public Company Limited's banner
  Big C Supercenter Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ดำเนินการและกำกับดูแลมาตรฐานสินค้าเสื้อผ้า
  • กำกับดูแลการตรวจ Pre-shipment inspection (PSI)
  • ทบทวนและอนุมัติ digital artwork ฉลากสินค้าใหม่
  System Corp Ltd.'s banner
  System Corp Ltd.'s logo
  ราษฎร์บูรณะ
  • ปริญญาตรี(วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล,ไฟฟ้า,อุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ด้านการคัดเลือก ออกแบบ อย่างน้อย 3 ปี
  • มีค่าตอบแทนพิเศษ