• การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรม
  • มีความรู้ในการจัดการระบบการผลิตในโรงงานอาหาร
  • มีประสบการณ์การจัดการด้านอุตสาหกรรมอาหาร10ปีขึ้นไป

16-Mar-18

 

Applied
  • เพศชาย-หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Training PC staff on new product
  • Bachelor’s degree in a related field
  • At least 2 years of experience in product training

14-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล