ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • Female with age 25-35 years
  • 2 years' in manufacture/production background
  • Good command of Japanese *JLPT N1 or N2

  Production Manager - Chaiyapoom

  Siam Modified Starch Co., Ltd.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • Bachelor or Master degree in Chemical Engineering
  • At least 15 years in multinational manufacturing
  • Strong English communication skill
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)