ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Fabrinet Co., Ltd.'s banner
  Fabrinet Co., Ltd.'s logo

  BU Leader

  Fabrinet Co., Ltd.
  คลองหลวง
  • Responsible for managing the production staff
  • Support the organizational goals
  • Monitors and follows up the activities
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s banner
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s logo
  คลองหลวง
  • เน้นความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
  • ร่วมทีมศักยภาพสูง
  • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร
  Fabrinet Co., Ltd.'s banner
  Fabrinet Co., Ltd.'s logo

  BU Leader

  Fabrinet Co., Ltd.
  คลองหลวง
  • Responsible for managing the production staff
  • Support the organizational goals
  • Monitors and follows up the activities