ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  เมืองปทุมธานี
  • 10+ years in Lighting product design R&D
  • Circuit/PCB design & mechanical design 2D & 3D CAD
  • Good English and able to work in Pathum Thani
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)