ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Chromalloy (Thailand) Ltd.'s logo
  ลำลูกกาTHB 25K - 45K /เดือน
  • Lean, Six Sigma, Operations Improvement
  • Industrial Engineer, Continuous Improvement
  • Blackbelt, Lean Master, Lean certification
  MEIYUME MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MEIYUME MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo

  Assistant Manager - QA (Packaging Expertise)

  MEIYUME MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED (HEAD OFFICE)
  ลำลูกกาTHB 45K - 55K /เดือน
  • Quality Assurance, Packaging Expertise
  • Manufacturing, OEM, ISO, GMP, Production
  • QAD, Cosmetics & Pharmaceuticals
  MEIYUME MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MEIYUME MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo

  Officer – Production Planning

  MEIYUME MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED (HEAD OFFICE)
  ลำลูกกาTHB 20K - 30K /เดือน
  • Procurement, Production Planning, Materials
  • QAD, Cosmetic, Skin Care, OEM Manufacturing
  • Stock Management, Budgeting , Packaging