ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo

  Senior R&D (Cosmetics)

  Mind Edge Innovation Co., Ltd.
  BangkapiTHB 30K - 35K /เดือน
  • ดูแลกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่
  • วางระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐาน
  • บริหารจัดการความสัมพันธ์กับ supplier
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo

  Retail Operations Process Department Manager (Process Improvement)

  Central Retail Corporation Public Company Limited
  Bangkok
  • Control daily store operation activities
  • Process improvement
  • Provide coaching and recommendations to store