ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s banner
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s logo
  คลองหลวง
  • เน้นความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
  • ร่วมทีมศักยภาพสูง
  • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร
  Green Latex Co., Ltd.'s banner
  Green Latex Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • Bachelor's degree in Industrial Engineering
  • 10+ years of experience in manufacturing company
  • Good understanding of manufacturing process
  Oishi Group Public Company Limited's banner
  Oishi Group Public Company Limited's logo
  คลองหลวง
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • เพิ่มผลผลิต
  • มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนากระบวนการผลิต, การเพิ่มผ
  Oishi Group Public Company Limited's banner
  Oishi Group Public Company Limited's logo
  คลองหลวง
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • เพิ่มผลผลิต
  • มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนากระบวนการผลิต, การเพิ่มผ