• เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย งานบริหารจัดการ

18-Sep-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย งานบริหารจัดการ

18-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล