ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  ภูเก็ต
  • Available to work at Phuket and work 6 days/week
  • Maintain customer relations
  • Good command of English. Chinese is a plus.
  ภูเก็ต
  • Bachelor's degree
  • 5 years of experience in Marketing Alliance
  • Fluent in English and Mandarin Chinese
  Creative Economy Agency (Public Organization)'s banner
  Creative Economy Agency (Public Organization)'s logo
  สงขลาTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจสร้างสรรค์
  • ติดต่อประสานงานกับ สื่อทั้งในและต่างประเทศ
  • สร้างแบรนด์และพัฒนาแบรนด์ขององค์กร