ผู้จัดการสาขา HOME ONE มุกดาหาร

SIRIMAHACHAI MUKDAHAN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย/ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการ/ บริหารธุรกิจ
 • บริหารด้านงานวัสดุก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied

หัวหน้าแผนกขายวัสดุหลัก

SIRIMAHACHAI MUKDAHAN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขา ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied

หัวหน้าแผนกขายสี เคมี

SIRIMAHACHAI MUKDAHAN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ผ่านงานขายสี เคมี มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Sep-17

 

Applied

หัวหน้าแผนกฟิตติ้ง เครื่องครัว

SIRIMAHACHAI MUKDAHAN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไปทุกสาขา หรือ มีประสบการณ์หัวหน้างานขาย
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักงานบริการ
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

15-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล