ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  ภาคกลาง
  • Bachelor's Degree or above in Agriculture
  • 3 years experience of sales experience
  • open for frequent traveling

  Business Development Manager- Thailand

  Confidential 01/Confidential 01
  ภาคกลางจังหวัดอื่น
  • Knowledge of digital Media Sales is a must
  • Experience selling programmatic
  • Negotiating and collaborating with trading desks
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)