ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  TKS Technology Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Experience in Coporate Strategy and BD
  • Project management skill & data analysis skill
  • Gather competitive intelligence to insights trends
  JD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  JD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานขายต่างประเทศ
  • ประสบการณ์งานด้าน Logistic ส่งออกสินค้า
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง อ่าน เขียน ได้ในระดับดีมาก