• Seeking for new markets and new customers
  • Supervise sales & marketing team
  • Co-operate with designers and developers

15-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย หญิง อายุ 24 - 35 ปี
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์1 - 2 ปี
  • มียานพหนะเป็นของตนเอง สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล