ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่THB 55K - 70K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • มีประสบการณ์ในด้าน Key Account Manager
  • มีบุคลิคภาพที่ดี และมีความเป็นผู้นำสูง
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และชอบงานด้านพัฒนาโปรเจค
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • เพศ ชาย อายุ 30 - 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
  • มีประสบการณ์ 5 ปี
  Decathlon (Thailand) Company Limited's banner
  Decathlon (Thailand) Company Limited's logo
  บางใหญ่THB 60 - 80 /ชั่วโมง
  • Part-time job
  • Career opportunities - International company
  • Retail Job (can work on weekend and also holiday)
  Decathlon (Thailand) Company Limited's banner
  Decathlon (Thailand) Company Limited's logo
  บางใหญ่THB 16K - 25K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Working flexible time
  • Retail Job (can work on weekend and also holiday)
  • Flat Organization
  Decathlon (Thailand) Company Limited's banner
  Decathlon (Thailand) Company Limited's logo
  บางใหญ่THB 16K - 25K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Working flexible time
  • Retail Job (can work on weekend and also holiday)
  • Flat Organization
  Decathlon (Thailand) Company Limited's banner
  Decathlon (Thailand) Company Limited's logo
  บางใหญ่
  • Working flexible time
  • Flat Organization
  • Retail Job
  Decathlon (Thailand) Company Limited's banner
  Decathlon (Thailand) Company Limited's logo
  บางใหญ่THB 16K - 25K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Working flexible time
  • Retail Job (can work on weekend and also holiday)
  • Flat Organization
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)