ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-19 จาก 19 ตำแหน่งงาน
  Berli Jucker Public Company Limited's banner
  Berli Jucker Public Company Limited's logo
  บางพลี
  • Responsible for Sales & Business Development
  • To develop and maintain a good relationship
  • Identify the business deal and formulate structure
  DTGO Corporation Limited's banner
  DTGO Corporation Limited's logo
  บางพลี
  • At least 10yrs experience in Business Development
  • Be able to do a commercial deal opportunity plan
  • Partnerships with shopping malls and credit card
  Jotun Thailand Limited's banner
  Jotun Thailand Limited's logo
  บางพลี
  • Sell Jotun’s products by introducing and promoting
  • Expand business opportunities
  • Develop and maintain effective relationship
  Berli Jucker Foods Limited's banner
  Berli Jucker Foods Limited's logo
  บางเสาธง
  • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาบริหารงานบุคคลหรือสาขาอื่น
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ, การตลาด
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี