Sales Manager

JAC AYUTTHAYA

ภาคใต้

  • Saraburi
  • Sales Manager
  • Material building

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
  • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

13-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • สนอขายสินค้า และให้ความรู้
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า
  • สามารถทำงานต่างจังหวัด

10-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล