• Truck Sales Manager, Machine, Crane, Forklift, etc
 • 10 years experience in Direct Sales/Fleet sales
 • Ability to work in Upper/lower Northeastern

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษาไม่ระบุ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Willingness to work cross functionally
 • Strong interpersonal skills
 • Fluent English skill both spoken and written

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • สามารถขับขี่รถยนต์/พร้อมใบอนุญาต
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย

13-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

13-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล