ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-14 จาก 14 ตำแหน่งงาน
  Fircroft (Thailand) Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Fircroft (Thailand) Limited's โลโก้ของ
  ชลบุรีTHB 120K - 160K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Operate products logistics and personnel logistics
  • 10 years of relevant experience in Logistics manag
  • Fluent in English
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)