• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๔ ปี
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สายวิทยาศาตร์ ทุกคณะ
  • การรมยาตู้สินค้าข้าว
  • สามารถทำงานวันเสาร์ได้

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล