ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • บริหารจัดการโครงการ
  • ลงพื้นที่เพื่อทำงานและเก็บข้อมูลร่วมกับชุมชน
  • ประสบการณ์การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน/ธุรกิจชุมชน
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • จัดทำข้อเสนอโครงการ (Project Design Document)
  • สามารถใช้โปรแกรม QGIS/ArcMap ได้เป็นอย่างดี
  • การขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ