ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Absolute Clean Energy Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • จัดทำกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
  • พัฒนาระบบ เครื่องมือ ตัวชี้วัด ผลักดันการปฏิบัติ
  • ดำเนินการตามกระบวนการดัชนีด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน