• ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์ / สาธารณสุขศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านงานปราศจากเชื้อ,Infection Control
  • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือผ่าตัด/อุปกรณ์การแพทย์

01-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่