ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Aventurine Recruitment CO., LTD./บริษัทจัดหางานเอเวนทิวรีน จำกัด's banner
  Aventurine Recruitment CO., LTD./บริษัทจัดหางานเอเวนทิวรีน จำกัด's logo

  Occupation Health Nurse/พยาบาลประจำโรงงาน

  Aventurine Recruitment CO., LTD./บริษัทจัดหางานเอเวนทิวรีน จำกัด
  เพชรบุรีTHB 45K - 55K /เดือน
  • Bachelor’s Degree in Nursing
  • Certified Occupational Health Nurse
  • Good command of English