ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Baxter Healthcare (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng

  Sales Representative - Surgery (North)

  Baxter Healthcare (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคเหนือเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • Bachelor of Pharmacy,Nurse or Science
  • Minimum 3 year experience in North
  • Operating Room experience is preferable
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  พิษณุโลก
  • พยาบาล OPD, IPD, โรงพยาบาล
  • แผนกพยาบาลผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน
  • พยาบาลศาสตร์
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)