ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-27 จาก 27 ตำแหน่งงาน
  Aetna Health Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Aetna Health Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo

  Nurse Auditor (English Skill)

  Aetna Health Insurance (Thailand) Public Company Limited
  สาทร
  • Nursing Degree is required
  • At least three years post graduate experience
  • Good written and verbal communication skills
  KSK Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  KSK Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • Nursing experience is a must
  • Medical and Health claim experience
  • Challenging work environment
  Aetna Health Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Aetna Health Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo

  Assistant Claim Manager (English skills) only Nurse

  Aetna Health Insurance (Thailand) Public Company Limited
  บางรัก
  • Registered Nurse (RN) with active Nursing license
  • At least 5 years of experience of work
  • Strong planning and time management skills
  SmartSearch Recruitment's banner
  SmartSearch Recruitment's logo
  พญาไท
  • Degree level with a healthcare related subject
  • Clinical Research, Patient Access
  • Good English communication skills
  Muang Thai Insurance Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • สาขาพยาบาลศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
  • พิจารณาสินไหมทดแทน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกัน
  • มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพการพยาบาล
  Thaire Life Assurance PCL.'s banner
  Thaire Life Assurance PCL.'s logo

  Claim Assessor (Specialist)

  Thaire Life Assurance PCL.
  ห้วยขวาง
  • ปริญญาตรีด้านการพยาบาล เทคนิคการแพทย์ สถิติ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านสินไหมสุขภาพ
  • สามารถใช้ MS office ได้ดี
  Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited's banner
  Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited's logo

  Staff - Health Claim Assessor (Cashless Claim - Concurrent Review)

  Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited
  ห้วยขวาง
  • Bachelor's degree in Nursing
  • Experience in Nurse ward / ICU / UR in hospital
  • Experience in Health Claim Assessor
  Vimut Hospital Company Limited's banner
  Vimut Hospital Company Limited's logo

  Nurse GI Scope 2 อัตรา

  Vimut Hospital Company Limited
  พญาไท
  • ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล
  • ประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาล 3 ปี
  • ประสบการณ์การทำงาน OR 3 ปี
  Vimut Hospital Company Limited's banner
  Vimut Hospital Company Limited's logo

  Manager Section OPD 1 อัตรา

  Vimut Hospital Company Limited
  พญาไท
  • ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
  • ทักษะในการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  Rutnin Medical Associates Co., Ltd.'s banner
  Rutnin Medical Associates Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • ควบคุมการจัดเตรียมและการให้บริการหัตถการผู้ป่วย
  • กำกับดูแลการทำงานของพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล
  • ร่วมกำหนดเป้าหมายของงานแผนกให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
  Transmedic (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Transmedic (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Clinical Product Specialist 4 Positions

  Transmedic (Thailand) Co., Ltd.
  ปทุมวัน
  • Degree in Nursing, Biomedical, Biotechnology
  • Able to travel overseas
  • Able to work overtime as and when required
  Rutnin Medical Associates Co., Ltd.'s banner
  Rutnin Medical Associates Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติ
  • กำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในการดูแลผู้ป่วย
  • ตรวจสอบและควบคุมการเบิก-จ่าย ยา เวชภัณฑ์
  Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited's banner
  Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited's logo

  Staff – Health Claim Solution

  Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited
  ห้วยขวาง
  • Bachelor's degree in Nursing
  • Experienced in Health Claims in Life insurance
  • Problem solving & Decision Making
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Registered Nurse - Skin & Aesthetic

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • Registered Nurse
  • Skin & Aesthetic
  • สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
  Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited's banner
  Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited's logo

  Staff - Health Claim Assessor (Reimbursement Claim)

  Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited
  ห้วยขวาง
  • Bachelor's degree in Nursing or Medical Technology
  • 2 years of working experience in health claim
  • Life insurance business background is preferred
  WALEERAT CLINIC CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • คลินิกร้อยไหมอันดับ 1 ในเอเชีย คลินิกแนว รถไฟฟ้า
  • ฟรีชุดพนักงาน ทำหน้า สอนงาน มีโบนัส มีปรับเงิน
  • พนักงานทรีทเม้นท์ ผู้ช่วยแพทย์ พยาบาล รายได้ดี
  Thai Hospital Products Co., Ltd.'s banner
  Thai Hospital Products Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี
  • ผู้ที่มีความรู้ทางด้านพยาบาล OR