ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ฉะเชิงเทรา
  • Bachelor’s degree or higher on Nursing
  • Good command of English language
  • นิคมอุตสาหกรรมเวลล์โกรว์, มีรถรับส่ง
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)