ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Manager, VitalLife Clinic @ Bangkrachao

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  Phrapradaeng
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการพยาบาล
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : VitalLife Clinic @ Bangkrachao
  • มีความรู้ระบบมาตรฐานคุณภาพพยาบาล HA, JCI
  DANONE SPECIALIZED NUTRITION (THAILAND) CO., LTD (Formerly known as Dumex Ltd.)'s banner
  DANONE SPECIALIZED NUTRITION (THAILAND) CO., LTD (Formerly known as Dumex Ltd.)'s logo

  Nutrition Advisor (Bangkok Area)

  DANONE SPECIALIZED NUTRITION (THAILAND) CO., LTD (Formerly known as Dumex Ltd.)
  Bangkok
  • Bachelor's degree in Nutrition, Food Science
  • Experience in nutrition, food, medical
  • Able to drive and have driving license 1 year