ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-28 จาก 28 ตำแหน่งงาน
  Thaire Life Assurance PCL.'s banner
  Thaire Life Assurance PCL.'s logo

  Claim Assessor (Specialist)

  Thaire Life Assurance PCL.
  Huaykwang
  • ปริญญาตรีด้านการพยาบาล เทคนิคการแพทย์ สถิติ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านสินไหมสุขภาพ
  • สามารถใช้ MS office ได้ดี
  DANONE SPECIALIZED NUTRITION (THAILAND) CO., LTD (Formerly known as Dumex Ltd.)'s banner
  DANONE SPECIALIZED NUTRITION (THAILAND) CO., LTD (Formerly known as Dumex Ltd.)'s logo

  Nutrition Advisor (Bangkok Area)

  DANONE SPECIALIZED NUTRITION (THAILAND) CO., LTD (Formerly known as Dumex Ltd.)
  Bangkok
  • Bachelor's degree in Nutrition, Food Science
  • Experience in nutrition, food, medical
  • Able to drive and have driving license 1 year
  Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited's banner
  Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited's logo

  Staff - Health Claim Assessor (Reimbursement Claim)

  Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited
  Huaykwang
  • Bachelor's degree in Nursing or Medical Technology
  • 2 years of working experience in health claim
  • Life insurance business background is preferred
  Dhipaya Life Assurance Public Company Limited's banner
  Dhipaya Life Assurance Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • Life Insurance, Health Claims, Death Claims
  • Performance bonus, Life insurance
  • Dental insurance, Five-day work week
  Rutnin Medical Associates Co., Ltd.'s banner
  Rutnin Medical Associates Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติ
  • กำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในการดูแลผู้ป่วย
  • งานด้านการบริหารการพยาบาล