ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  คลองเตยTHB 30K - 45K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Experience in Caregiver or nurse
  • Physical strong, Active, fluent english
  • Good salary package, work location close to BTS
  Fischer & Partners Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Fischer & Partners Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Develops and manages sales and marketing strategy
  • Handling BTL and ATL activities
  • Experience and focus on OTC channel
  PRTR Recruitment & Outsourcing's Bænnexr̒ k̄hxng
  PRTR Recruitment & Outsourcing's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Experience in the Pediatric Department
  • Experience as a Nurse Leader
  • Has Nurse Certificate
  PRTR Recruitment & Outsourcing's Bænnexr̒ k̄hxng
  PRTR Recruitment & Outsourcing's โลโก้ของ

  Head of Operating Room (Nurse)

  PRTR Recruitment & Outsourcing
  กรุงเทพมหานคร
  • Exp in the Operation Department/Scrub Nurse
  • Experience as a Nurse Leader
  • Has Nurse Certificate
  Amata Corporation Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Amata Corporation Public Company Limited's โลโก้ของ

  Executive Secretary / Nurse

  Amata Corporation Public Company Limited
  กรุงเทพมหานคร
  • degree in Nursing and/or Business Administrations
  • 3+ years of experience as secretary or nurse
  • Proficient in Microsoft Word, Excel and Powerpoint
  Michael Page's Bænnexr̒ k̄hxng
  Michael Page's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Technical service and maintenance
  • Experienced in medical equipment technical service
  • International Medical Devices company
  Dumex Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Dumex Limited's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Bachelor's degree in Nutrition, Food Science
  • Experience in nutrition, food, medical
  • Able to drive and have driving license
  AWP Services (Thailand) Co. Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  AWP Services (Thailand) Co. Ltd.'s โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Bachelor/Master degree in related field
  • Direct experience in insurance or health industry
  • New graduated are welcome
  Michael Page's Bænnexr̒ k̄hxng
  Michael Page's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Launch new medical device (cardio) in Thailand
  • Proven track record selling cardiologists, ICU, EP
  • Work with KOLs and procurement
  Theptarin Hospital Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  คลองเตย
  • มีประสบการณ์งานผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล 5  ปีขึ้นไป
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Theptarin Hospital Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  คลองเตย
  • ปริญญาตรี ด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์
  • ผู้ตรวจการพยาบาล  ปฎิบัติงานทางการพยาบาล 5 ปีขึ้น
  • ความสามารถการวิเคราะห์  และมีทักษะในการนำเสนอ
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)