ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-21 จาก 21 ตำแหน่งงาน
  Chan Wanich Co., Ltd. (CSP)'s banner
  Chan Wanich Co., Ltd. (CSP)'s logo
  Samutprakarn > MuangTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • ปสก.พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการผลิตไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ประจำโรงงานพระประแดง ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
  Srithai Miyagawa Co., Ltd.'s banner
  Srithai Miyagawa Co., Ltd.'s logo
  Samutprakarn > MuangTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
  • มีประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรม 3ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านระบบISO9001 , IATF16949